cop15

COP15: Konferencen af ​​parterne i konventionen om biologisk mangfoldighed

Den 15. partskonference (COP15) til konventionen om biologisk mangfoldighed (CBD), afholdt i Montreal, Canada, har resulteret i en ny global aftale for natur og mennesker. Denne aftale, kendt som Kunming-erklæringen, blev vedtaget af alle 196 parter i CBD og opstiller en ny vision for beskyttelse og bevarelse af naturen, samtidig med at den adresserer menneskers og samfunds behov.Kunming-erklæringen anerkender det presserende behov for at imødegå det igangværende tab af biodiversitet og den eskalerende klimakrise. Den anerkender, at naturen er afgørende for menneskers velvære, og at det fortsatte tab af biodiversitet underminerer økosystemernes evne til at levere væsentlige tjenester, såsom ren luft og vand, mad og medicin.


Erklæringen opstiller en ny handlingsramme, som omfatter et sæt ambitiøse mål og mål for beskyttelse og bevarelse af naturen samt foranstaltninger til at imødegå de underliggende årsager til tab af biodiversitet. Det opfordrer også til større investeringer i bevarings- og restaureringsindsatsen samt bestræbelser på at styrke lokale samfunds og oprindelige folks deltagelse i bevaringsindsatsen.


Et af nøgleaspekterne i Kunming-erklæringen er vægten på høje ambitioner. Det betyder, at nationer skal fortsætte med at presse på for ambitiøse mål og mål for effektivt at beskytte og bevare naturen. Dette er særligt vigtigt i betragtning af den nuværende tilstand af planeten, som står over for et hidtil uset tab af biodiversitet og en eskalerende klimakrise.


Et andet vigtigt aspekt af erklæringen er fokus på levering. Det betyder, at aftalen skal omsættes til handling på stedet for at få en reel effekt. Dette vil kræve samarbejde og samarbejde mellem regeringer, organisationer og enkeltpersoner på alle niveauer. Erklæringen opfordrer også til, at der mobiliseres øgede økonomiske ressourcer til at støtte bevaringsindsatsen i erkendelse af den vigtige rolle, som den private sektor og civilsamfundet kan spille i denne henseende.
Det Forenede Kongerige og andre nationer i FN skal spille en nøglerolle i denne indsats ved at arbejde sammen om at leve op til de forpligtelser, der blev givet på COP15. Dette vil involvere en bred vifte af handlinger, herunder implementering af politikker og regler, der beskytter naturen, investering i bevarings- og genopretningsprojekter og øget bevidsthed om vigtigheden af ​​biodiversitet.


Deklarationen fremhæver også behovet for transformative forandringer, hvilket betyder, at det ikke kun handler om at beskytte og bevare naturen, men også om at ændre den måde, vi lever og driver forretning på. Dette kræver et skift i politikker, institutioner og systemer for at integrere biodiversitet og økosystemtjenester i beslutningstagningen. Det betyder også at engagere sig med lokalsamfund og oprindelige folk som nøglepartnere, der anerkender deres viden og rettigheder.


Kunming-erklæringen er en historisk aftale, der opstiller en ny vision for beskyttelse og bevarelse af naturen, samtidig med at den adresserer menneskers og samfunds behov. Det er en opfordring til handling for alle nationer om at arbejde sammen for at beskytte og bevare jordens biodiversitet, og det er et vigtigt skridt fremad i bestræbelserne på at løse vor tids presserende miljømæssige udfordringer.