autumn

Fremtiden er i vinden

September er kommet, og man kan allerede nu mærke den lette efterårskølighed. Nætterne bliver længere og efterårsvinden bliver stærkere.

En stærkere jetstrøm betyder, at områder med lavtryk udvikler sig oftere og mere intenst, hvilket medfører vind og regn – en egenskab, der typisk forbindes med vores vejr om efteråret.

Tusindvis af nye TESUP Wind Turbines kunder vil kunne drage fordel af den blæsende sæson ved at have vores produkter i deres hjem og få gratis elektricitet fra vind og samtidig redde vores planet.

Ifølge IRENA's Global Energy Transformation roadmap kunne vindkraft dække mere end en tredjedel af det globale energibehov (35%) og blive verdens førende produktionskilde. For at opfylde dette mål skal verdens installerede vindkraftkapacitet nå op på 6.000 gigawatt – mere end 10 gange det nuværende niveau – i 2050. Dette vil omfatte 5.000 GW landvind og 1.000 GW havvind.

Accelereret vindkraftudbredelse, kombineret med øget elektrificering, kunne levere en fjerdedel (eller næsten 6,3 gigaton) af de årlige CO₂-reduktioner, der er nødvendige i 2050.

TESUP fortsætter selvsikkert sin mission, får nye kunder over hele verden og bidrager dermed til grøn energi.

De seneste geopolitiske begivenheder har sat fokus på det presserende behov for at styrke forsyningssikkerheden, reducere energiafhængigheden og skærme mod markedsforstyrrelser forårsaget af høje priser. Igen kan dette kun opnås med en massiv udbredelse af vedvarende energi.

Selvom grøn energi stadig står over for nogle vanskeligheder med regulering, især i den private sektor og boligsektoren, vil den generelle vej for menneskehedens overgang til vedvarende energikilder blive større og større for hvert år.


Som udtalt Morten Dyrholm, formand for Global Wind Energy Council “Energisikkerhed er blevet et kritisk emne sideløbende med klimakrisen. Energisystemer bygget på fundamentet af vind og sol er ikke kun afgørende for at reducere udledningen af ​​drivhusgasser, men de er også nødvendige for at sikre vores modstandsdygtighed over for den stigende volatilitet omkring fossile brændstoffer og den usikkerhed, der vækkes af geopolitiske konflikter. Efterhånden som disse usikkerheder bliver mere komplekse, vil regeringer over hele verden blive rådet til at reagere ved at fremskynde energiomstillingen og ikke ved at bremse den, og derved øge planetarisk og samfundsmæssigt investeringsafkast."

TESUP vil fortsætte med at følge med tiden og skabe produkter til komfort for vores kunder og vores planets grønne fremtid. I mellemtiden foreslår vi, at du køber vores vindmøller for at drage fordel af det blæsende efterårsvejr og spare på elregningen.