renewable energy targets

Mål for vedvarende energi former vores vej mod bæredygtighed

I de senere år har der været en stigende interesse for vedvarende energikilder som en måde at tackle klimaforandringerne på og sikre en bæredygtig fremtid. Regeringer og organisationer over hele verden har sat ambitiøse mål for indførelse af vedvarende energi for at reducere afhængigheden af ​​begrænsede fossile brændstoffer.

Vedvarende energi er rygraden i energiomstillingen og en levedygtig klimaløsning. Udbredelsen af ​​vedvarende energi er en af ​​de vigtigste muligheder for at holde stigningen i de gennemsnitlige globale temperaturer under 1,5°C.

Den seneste geopolitiske og klimarelaterede udvikling understreger behovet for handling for at øge ambitionerne om udbredelse af vedvarende energi for at nå klimamål, øge energisikkerheden og forbedre overkommeligheden samt sikre universel adgang til pålidelig og økonomisk overkommelig energi.

Mål for vedvarende energi involverer typisk en procentdel af den samlede energiproduktion, der skal komme fra vedvarende energikilder inden for en vis tidsramme. EU havde som mål at reducere drivhusgasemissionerne med mindst 20 %, øge andelen af ​​vedvarende energi med mindst 20 % af forbruget og opnå energibesparelser på 20 % eller mere inden 2022. Målet blev overopnået med en andel på 22 % af brutto endeligt energiforbrug fra vedvarende energikilder. De nye mål er at sætte 32 % af energiforbruget fra vedvarende kilder og blive et klimaneutralt kontinent i 2030.

Disse mål er afgørende for at drive investeringer og innovation i sektoren for vedvarende energi. De er også med til at give virksomheder, regeringer og forbrugere sikkerhed om den fremtidige retning for energiproduktion og -forbrug.

Ved at vide, at energisektoren er ansvarlig for mere end 75 % af EU's drivhusgasemissioner, er en øget andel af vedvarende energi på tværs af de forskellige sektorer af økonomien derfor en vigtig byggesten for at nå EU's energi- og klimamål.

Som et dybtgående vedvarende energiselskab er TESUP forpligtet til at nå dette mål: at være i enhver husstand. Fremtiden for vedvarende energi er lys og voksende. Vi fremstiller varer for markant at øge effektiviteten og omkostningseffektiviteten af ​​vedvarende energisystemer. Gennem fortsatte investeringer og innovation kan vi sikre, at vedvarende energi bliver en grundpille i det globale energimix og er med til at skabe en mere bæredygtig og retfærdig verden.