Corporate Responsibility at TESUP

Corporate Responsibility hos TESUP

I en æra, hvor virksomheders sociale ansvar bliver stadig vigtigere, skiller TESUP sig ud som et lysende eksempel på en virksomhed, der sætter forbedring af samfundet og miljøet i centrum af sin forretningspraksis. TESUPs forpligtelse til virksomhedernes sociale ansvar strækker sig til forskellige initiativer rundt om i verden, herunder at yde hjælp i nødsituationer, støtte idrætsakademier og drive bæredygtighedsprojekter i Afrika. Med fokus på bæredygtighed, uddannelse og innovation bidrager TESUP aktivt til en grønnere og mere inkluderende fremtid.

Støtte til UNICEF: Aid in Emergency

TESUPs engagement i virksomhedernes sociale ansvar strækker sig ud over uddannelse i vedvarende energi. Vi støtter aktivt UNICEFs arbejde i nødsituationer og humanitære sammenhænge verden over. Med fokus på børn, der er hårdest ramt af konflikter og katastrofer, sigter vi mod at yde livreddende støtte under og kriser. Ved at støtte UNICEF demonstrerer vi vores dedikation til at hjælpe de mest sårbare børn over hele kloden.

Styrkelse af børn: Uddannelse og vedvarende energi

Som TESUP erkender vi, at undervisning af børn om vedvarende energi er afgørende for at forme deres værdier og inspirere dem til at træffe bæredygtige valg. Ved at finansiere projekter med social ansvarlighed og levere solpaneler til skoler som Vineyard School i England tilbyder vi praktiske oplevelser og viser børn fordelene ved vedvarende energi. Ved at investere i uddannelse af børn plejer TESUP en generation, der værdsætter og aktivt deltager i overgangen til renere energikilder. Vi forstår også vigtigheden af ​​sport i udviklingen af ​​unge mennesker. Ved at støtte Kerem Gonlum Basketball Academy i London investerer TESUP i fremtiden for sport og plejer unge atleters talenter. Gennem dette partnerskab viser vi vores forpligtelse til at styrke unge og fremme fysisk og mentalt velvære gennem sport.

Vedvarende energistøtte: Tilvejebringelse af vindmøller i jordskælvszoner

TESUP går ud over økonomiske bidrag og udvider støtten til områder, der er ramt af naturkatastrofer. Ved at levere vindmøller til jordskælvszoner hjælper vi med at genoprette energiinfrastrukturen og fremmer en grønnere genopretningsproces. Dette initiativ viser vores forpligtelse til at bruge sin ekspertise inden for vedvarende energi til at hjælpe samfund i nød.

Bæredygtighedsinitiativer: Fra produktion til emballage

Hos TESUP har vi en omfattende tilgang til virksomhedens bæredygtighed inden for vores egen drift. Vi stræber aktivt efter at minimere vores miljøpåvirkning gennem forskellige bæredygtige metoder. Vi undgår ikke-genanvendelige materialer i produktionen og emballagen og vælger krydsfinerkasser i stedet for papirkasser. Dette valg reducerer ikke kun spild, men giver også kunderne genanvendelige opbevaringsløsninger. Derudover reducerer vores beslutning om at digitalisere brugervejledninger gennem QR-koder papirforbruget og bidrager til kampen mod skovrydning.

Intern bæredygtighedsbevidsthed og handlinger

Vi forstår, at virksomheder starter indefra. Vi uddanner og opmuntrer aktivt vores personale til at anvende bæredygtig praksis i deres personlige og professionelle liv. Ved at fremme bæredygtighed som en måde at leve på sigter vi mod at skabe en miljøbevidst kultur blandt vores medarbejdere.

Grønne Drifter: Arbejder hen imod 100 % vedvarende energi

Vi er forpligtet til at gå på tale, når det kommer til vedvarende energi. Ved udgangen af ​​2024 planlægger vi at blive 100 % uafhængige og sikre, at vores værksteder og drift udelukkende drives af grønne energikilder. Dette ambitiøse mål viser TESUPs dedikation til at gå foran med et godt eksempel og drive overgangen til ren energi.

TESUPs engagement i virksomhedsansvar sætter en prisværdig standard for virksomheder over hele kloden. Gennem vores fokus på uddannelse i vedvarende energi, støtte til humanitære initiativer, bistand i katastroferamte områder og intern bæredygtighedspraksis, viser TESUP sin vilje til at have en positiv indvirkning på samfundet og miljøet. Ved at styrke børn, støtte bæredygtige projekter og drive innovation i sektoren for vedvarende energi, spiller TESUP en afgørende rolle i at forme en grønnere, mere bæredygtig fremtid for alle.