top of page

En rekordstor skattebetaling i Tyskland af TESUP

TESUP

Oct 21, 2022

Wow! Ny plade af Tesup

Skatter er obligatoriske bidrag, der opkræves af enkeltpersoner eller virksomheder af en statslig enhed – uanset om det er lokalt, regionalt eller nationalt. Skat opkræves af regeringerne som en fond til offentlige arbejder, tjenester og drift af regeringen. Den opkrævede skat bruges til at bygge infrastruktur til landet. Veje, telefoner, elektricitet og så videre betragtes som infrastruktur.


Regeringer pålægger virksomheder afgifter som et middel til at hæve indtægter. Skatter er hovedkilden til at imødekomme krav fra regeringerne. Ved at betale skat blomstrer virksomheder i landet. Når virksomhederne betaler skat, lægger de penge op til udvikling og økonomisk aktivitet i hele landet. Jo mere skat der betales, jo mere livskvalitet får folk. Hvis der er et marked for virksomheder for deres produkter, vil virksomhederne blomstre. Skatter er et middel til at hæve levestandarden i et land. Jo højere afgifter, jo stærkere fremstår forbrugsniveauet.


Tesups salgstal og volumen stiger hver dag, og derfor stiger de skatter, vi betaler, også. TESUP nåede sin rekordomsætningsafgiftsbetaling til de tyske myndigheder i september 2022. Vi håber, at vi kan få adgang til denne post hver måned. Vi er så glade for, at vi kan bidrage til den verden, vi lever i.

bottom of page