top of page

Det nederlandske selskapet Ecodigma samarbeider med TESUP :)

Ecodigma - bærekraftige løsninger.

Og vi er klare til å støtte disse løsningene! Fordi TESUP er det høyteknologi, kvalitet og veien til en ren fremtid.


Ecodigma kommer til å bruke superproduktene våre: Atlas 2.0 og Zeus 3.0 vindturbiner! Total kraft og støtte.

Flott samarbeid!


#tesup #electronics #tesupcooperation #windpower #windturbines #windenergy #clean #energy #ecology #en miljø #savetheplanet # nederland #europe


Atlas 2.0


Zeus 3.0