top of page

Energikrise og energiens fremtid


Energiforbrug er en grundlæggende kendsgerning i moderne hverdag. Mennesker over hele verden bruger energi til stort set alle opgaver, de udfører på en dag. Fra opvarmning af boliger under kulde eller at holde lyset tændt, er det vigtigt for de fleste at have en konstant forsyning af pålidelig elektricitet. Så det bliver et stort problem, når den energi bliver stadig dyrere og utilgængelig for mange mennesker, især de mest sårbare i samfundet. Dette er set i hele Europa i de seneste måneder, hvilket har ført til en drastisk stigning i leveomkostningerne på tværs af kontinentet. Denne hidtil usete stigning i omkostningerne har været hård for de fleste, hvor husstandens regninger stiger, hvilket sænker den disponible indkomst for mange mellemindkomstfamilier. Men for nogle kan denne energiprisstigning være fatal. For de fattigste i samfundet kan denne prisstigning betyde, at de skal vælge mellem at opvarme deres hjem og brødføde deres familie. Så hvad har forårsaget denne uheldige situation, og hvad er de potentielle konsekvenser for fremtidens energi?


Gas afskærer risici


Nå, det korte svar er... Jamen mange grunde, forskellige geopolitiske begivenheder forårsager problemer på mange måder. Den vigtigste og seneste faktor er sandsynligvis den russiske invasion af Ukraine. Denne uretfærdige invasion blev passende imødekommet med indførelse af stærke handelssanktioner mod Rusland fra mange lande over hele verden. Rusland er en stor verdensomspændende leverandør af olie, der henter de enorme mængder fra sibiriske oliefelter og eksporterer den til resten af ​​verden. Sanktioner mod Rusland har ført til, at mængden af ​​eksporteret olie fra Rusland er faldet markant.


En stor del af den russiske olieeksport rejste ned ad forskellige store rør som Nord Stream 1 til europæiske lande, hvilket udgjorde en stor del af den europæiske olieimport. Med de seneste spændinger, der eskalerer, har Rusland lukket mange af sine største rør til vedligeholdelse, hvor nogle har mistanke om, at rørene vil forblive lukkede på ubestemt tid, hvilket afskærer Europa fra en stor energikilde. Dette har fået Europa til at kæmpe for at styrke sine energireserver, hvor EU har vedtaget nye love, der kræver, at naturgaslagring (et andet brændstof til elproduktion) skal have en kapacitet på 80 % før vinteren.


Den resulterende reducerede elforsyning fra europæiske kraftværker har ført til et underskud i udbuddet sammenlignet med efterspørgslen, hvilket får energipriserne til at stige. Dette har ført til, at EU har truffet drastiske foranstaltninger for at erstatte den elektriske kapacitet, såsom midlertidig genåbning og genoptagelse af nedlagte kulfyrede elektriske anlæg. Dette er naturligvis ikke et godt skridt for miljøet i betragtning af antallet af forurenende stoffer produceret af kulværker, men det er blevet anset for et nødvendigt onde af europæiske ledere.


Mange er bekymrede for, at energipriserne, hvis de ikke kontrolleres, kan blive meget, meget værre, når vi går ind i vinteren. Historisk set stiger energiforbruget markant om vinteren, da folk øger opvarmningen af ​​deres hjem for at reagere på lavere temperaturer. Da de seneste vintertemperaturer og vejret er mere uforudsigeligt og barskt, er mange bekymrede for, at folk ikke vil være i stand til at opvarme deres hjem tilstrækkeligt, hvilket potentielt kan forårsage en trussel mod sundheden.Stop vinden eller blokere for solen?

Så hvordan ser fremtidens energi ud? Hvilken effekt vil denne seneste krise have på verden og den måde, den genererer elektricitet på? Det er svært at sige, især på verdensplan. Dette kan være gavnligt for verden i det lange løb. Verden indser nu farerne ved at stole på russisk gas til at levere sin energi og de politiske farer, dette kan udgøre. Rusland kunne stoppe med at levere olie på et hvilket som helst tidspunkt på grund af et politisk argument, hvilket ville kaste kontinentets energipriser op igen.


Mange lande ønsker ikke at udsætte sig selv for denne risiko og søger nu at forbedre deres elnets selvforsyning. En god måde at opnå dette på fremadrettet for mange af disse lande er at øge investeringerne i vedvarende energikilder. Ingen kan trods alt stoppe vinden eller blokere solen, hvilket resulterer i et helt selvforsynende system. Så den russiske invasion af Ukraine kan fremskynde vedtagelsen af ​​vedvarende energi på verdensplan. Verden er virkelig forbundet!
Så hvilken lektie kan du personligt tage af dette? Du kan ikke personligt have en meningsfuld effekt på de geopolitiske konsekvenser for energiforsyningen vel? Nå ja, det ville desværre være korrekt. Men! Du kan tage en side ud af mange af verdens lande i øjeblikket og blive mere selvforsynende. Og det geniale er, at du kan gøre det på nøjagtig samme måde som mange af landene! Ved blot at øge investeringerne i vedvarende energi!


Din langsigtede investering

Installation af et vedvarende energisystem på dit hjem, din virksomhed eller ejendom vil give dig mulighed for at generere din egen elektricitet, fuldstændig uafhængig af udefrakommende påvirkninger (bortset fra vejret selvfølgelig), så du kan fortsætte med at generere elektricitet uden at bekymre dig om det verdensomspændende energimarked. Det kan endda være gavnligt for dig, al overskydende energi, du genererer, kan sælges til nettet til høje priser! Giver dig en god bonus. Det er selvfølgelig en ret stor startinvestering, men i det lange løb vil det spare dig penge!


Hvis du er interesseret i et vedvarende energisystem til dit hjem, har TESUP nogle gode muligheder. Tag et kig på TESUP butikssiden, hvis du er så tilbøjelig!


bottom of page