top of page

TESUP Vindturbin som reiser til Georgia, til Tbilisi, kjent for sin gjestfrihet!

Tbilisi er hovedstaden i landet Georgia, som ligger i Tbilisi-bassenget og strekker seg i en smal stripe i nesten 30 km i Kura-elven og i de tilstøtende bakkene av fjellene på tre sider. Vi er glade for at Tesup jobber på alle vakre steder på planeten!


#tesup #vindturbin #vindenergi #vindkraft #vindgenerator # fornybarenergi #reningsenergi #grønnenergi #georgia #tbilisi