top of page

Vælg ikke udryddelse - COP26

Med FN's klimakonference lige rundt om hjørnet, og delegerede fra lande rundt om i verden konvergerer om Glasgow, er der mere opmærksomhed end nogensinde på at tackle globale miljøproblemer.


En række foredrag, taler og artikler bliver frigivet op til den store begivenhed. Højdetalerne omfattede: Nicola Sturgeon, Skotlands førsteminister, der talte om sit lands klimapolitik og omstilling til grøn energi; og Dan Jørgensen, Danmarks klimaminister, der diskuterede sit land om at tilbagekalde alle tilladelser til udvinding af fossilt brændsel i Nordsøen omkring Danmark. Et fremragende skridt fremad! Begge foredrag er bestemt værd at se.En række klima-, rejse- og miljøeksperter trådte også frem for at fremhæve vigtigheden af at omstille sig fra fossile brændstoffer til ren energi. De talte for øgede investeringer i vind- og solenergi for at sikre en ren og sund fremtid for verden.


De opfordrede også til brugen af naturlige løsninger til at beskytte klimaet. Naturlige økosystemer som havet har et stort potentiale for kulstoflagring, forudsat at de vedligeholdes godt og passes. Opmuntring af biodiversitet og reduktion af forureningsniveauer i naturlige systemer skal være en del af en sund overgang til en grønnere planet!


Endelig udgav FN en video af en overraskelsestaler i FN's konferencesal. Denne højttaler kom med nogle fremragende pointer om fossilt brændstofforbrug, reduktion af forurening og forebyggelse af en verdensomspændende udryddelsesbegivenhed. Det er værd at se! Åh og forresten, taleren var en dinosaur.Vi ser frem til COP26-konferencen og håber, der bliver lavet nogle meningsfulde ændringer!


#COP26 #DontChooseExtinction #tesup #vindkraft #økonomi #investorer #renewable #renewableenergy #greenenergy #savetheplanet