top of page

Virksomhedsansvar hos TESUP

I en tid, hvor virksomheders sociale ansvar bliver stadig vigtigere, skiller TESUP sig ud som et lysende eksempel på en virksomhed, der sætter forbedringen af samfundet og miljøet i centrum for sin forretningspraksis. TESUPs engagement i virksomhedens sociale ansvar strækker sig til forskellige initiativer over hele verden, herunder hjælp i nødsituationer, støtte til sportsakademier og bæredygtighedsprojekter i Afrika. Med fokus på bæredygtighed, uddannelse og innovation bidrager TESUP aktivt til en grønnere og mere inkluderende fremtid.Støtte til UNICEF: Hjælp i nødsituationer


TESUPs engagement i virksomheders sociale ansvar rækker ud over uddannelse i vedvarende energi. Vi støtter aktivt UNICEF's arbejde i nødsituationer og humanitære sammenhænge over hele verden. Med fokus på børn, der er mest berørt af konflikter og katastrofer, sigter vi mod at yde livreddende støtte under kriser. Ved at støtte UNICEF viser vi vores dedikation til at hjælpe de mest sårbare børn over hele verden.


Styrkelse af børn: Uddannelse og vedvarende energi


Som TESUP anerkender vi, at uddannelse af børn i vedvarende energi er afgørende for at forme deres værdier og inspirere dem til at træffe bæredygtige valg. Ved at finansiere sociale ansvarsprojekter og levere solpaneler til skoler som Vineyard School i England, tilbyder vi praktiske oplevelser og viser børnene fordelene ved vedvarende energi. Ved at investere i børns uddannelse fostrer TESUP en generation, der værdsætter og aktivt deltager i overgangen til renere energikilder. Vi forstår også vigtigheden af sport i udviklingen af unge individer. Ved at støtte Kerem Gonlum Basketball Academy i London investerer TESUP i sportens fremtid og fremmer talenterne hos unge atleter. Gennem dette partnerskab viser vi vores engagement i at styrke unge og fremme fysisk og mental velvære gennem sport.


Hjælp til vedvarende energi: Levering af vindmøller i jordskælvszoner


TESUP går ud over økonomiske bidrag og udvider støtten til områder, der er ramt af naturkatastrofer. Ved at levere vindmøller til jordskælvszoner hjælper vi med at genoprette energiinfrastrukturen og fremmer en grønnere genopretningsproces. Dette initiativ viser vores engagement i at bruge vores ekspertise inden for vedvarende energi til at hjælpe samfund i nød.


Bæredygtighedsinitiativer: Fra produktion til emballage


Hos TESUP har vi en omfattende tilgang til bæredygtighed inden for virksomhedens egne aktiviteter. Vi stræber aktivt efter at minimere vores miljøpåvirkning gennem forskellige bæredygtige praksisser. Vi undgår ikke-genanvendelige materialer i produktion og emballage og vælger krydsfinerkasser i stedet for papkasser. Dette valg reducerer ikke kun affald, men giver også kunderne genanvendelige opbevaringsløsninger. Derudover reducerer vores beslutning om at digitalisere brugermanualer via QR-koder papirforbruget og bidrager til kampen mod skovrydning.


Intern bevidsthed om bæredygtighed og handlinger


Vi forstår, at bæredygtighed starter indefra. Vi uddanner og opmuntrer aktivt vores medarbejdere til at indføre bæredygtig praksis i deres personlige og professionelle liv. Ved at fremme bæredygtighed som en måde at leve på, sigter vi mod at skabe en miljøbevidst kultur blandt vores medarbejdere.


Grøn drift: Vi arbejder hen imod 100 % vedvarende energi


Vi har forpligtet os til at sætte handling bag ordene, når det gælder vedvarende energi. Inden udgangen af 2024 planlægger vi at blive 100 % uafhængige og sikre, at vores værksteder og drift udelukkende drives af grønne energikilder. Dette ambitiøse mål viser TESUP's dedikation til at gå foran med et godt eksempel og drive overgangen til ren energi.


TESUPs engagement i virksomhedsansvar sætter en prisværdig standard for virksomheder over hele verden. Gennem vores fokus på uddannelse i vedvarende energi, støtte til humanitære initiativer, hjælp i katastroferamte områder og intern bæredygtighedspraksis demonstrerer TESUP sin vilje til at have en positiv indvirkning på samfundet og miljøet. Ved at styrke børn, støtte bæredygtige projekter og drive innovation i sektoren for vedvarende energi spiller TESUP en afgørende rolle i udformningen af en grønnere og mere bæredygtig fremtid for alle.

bottom of page